Site Overlay

HELICOIL® Ръчни монтажни инструменти

Галерия

Описание на продукта

  • Спецификации на продукта

Тип H-PSG:

  • Резбови дорник ( мандрел)
  • Направлява стъпката
  • Битов габарит

Тип H-PMG:

  • Плосък дорник (мандрел)
  • Направлява стъпката
  • Битов габарит

Тип H-PM:

  • Плосък дорник ( мандрел)
  • Не направлява стъпката
  • Битов габарит

Тип H-M