Site Overlay

HELICOIL® Машинни метчици

Галерия

Описание на продукта

  • Спецификации на продукта
  • Характеристики

Машинни метчици HELICOIL® се предлагат в различни размери.

Тип 0141.1
Машинен метчик HELICOIL®, прав, ъгъл на наклона 10 °, със спирална точка 4-ова скоба.
За проходни отвори също и за слепи отвори с по-дълбок пробит отвор.

За материали с якост до макс. 850 N / mm2 **

Tип 0141.4
Машинен метчик HELICOIL®, спираловиден (45 ° дясна спирала), ъгъл на наклона 15 °, скосен за глухи отвори.
Подходящ е и за алуминиеви отливки с много ниско съдържание на Si (≤ 2%).
За алуминиеви ковани сплави с якост до 500 N / mm2 **, за меки стомани с якост до 450 N / mm2 **.

Тип 0141.5
Машинен метчик HELICOIL®, спираловиден (40 ° дясна спирала), ъгъл на наклона 10 °, скосяване 2–3 оси за глухи отвори, за глухи отвори с по-дълбок пробит отвор.
За стомани с якост от 500 N / mm2 ** до 850 N / mm2 ** максимум. Подходящ е и за алуминиеви сплави със съдържание на Si до около 10%.
За съдържание на Si> 10% виж стр. 30.