Site Overlay

HELICOIL® Електро / акумулаторна инсталация

Галерия

Описание на продукта

  • Спецификации на продукта

Тип B-S 206
– Монтажен инструмент на батерии (сгъваем)
– За HELICOIL® plus M 2 – от M 6, при употреба с монтажен шпиндел HELICOIL® plus.
– включително. 2 акумулаторни кутии, презареждащо устройство за батерии и куфар .

Тип B-S 824
– Монтажен инструмент на батерии
– За HELICOIL® plus M 7 – M 24 да бъдат ползвани с монтажен шпиндел HELICOIL® plus.
– включително. 2 акумулаторни кутии, презареждащо устройство за батерии и куфар .

Тип E-S 206
– Електрически монтажен инструмент
– За HELICOIL® plus M 2 – от M 6, при употреба с монтажен шпиндел HELICOIL® plus.
– включително. захранващо устройство за две отвертки и куфар.

Тип E-S 410
Електрически монтажен инструмент
За HELICOIL® plus M 4 – от M 10, при употреба с монтажен шпиндел HELICOIL® plus.
включително. революционно приспособяване чрез контрол с високоскорстна рампа и куфар.

Тип E-PSG
– Електрически монтажен инструмент
– За бързо обработване на HELICOIL® plus и HELICOIL® tangfree M 2,5 – от M 6