Site Overlay

DIN/ISO (стандартни крепежи)

Галерия

Описание на продукта

  • Спецификации на продукта
  • Характеристики

Какво представлява стандартизирането?

Стандартите са технически правила. Всеки може да използва тези технически правила. В Германия, DIN (Deutsches Institut für Normung e.V., Германски Институт за Стандартизиране) публикува и обновява валидните стандарти. Институтът е със седалище в Берлин и администрира около 29,500 DIN стандарта, като 386 от които се прилагат за механичните крепежни елементи.

DIN има около 1,745 членове принадлежащи към различни сектори на индустрията, транспорт, търговия, наука и услуги. Повече от 26,278 експерти от гореспоменатите отрасли работят за DIN.

Стандартите са разработени от работни групи. Проектите на стандартите са достъпни за всички заинтересовани страни и след периода за разглеждане, се публикуват като валидни стандарти.

За улесняването на международното движение на стоки и за да се премахнат пречките пред търговията, националните стандарти са заместени от интернационални стандарти.

Това се отразява на интернационалните стандартни определения и описания, стандарта за качество е стандартизиран на високо ниво и движението на стоки, може да се реализира по целия свят.

ISO, е “Интернационална Организация за Стандартизиране” базирана в Женева и е отговорна за стандартизацията на интернационално ниво. Повече от 157 държави са членове на тази организация. Резултатите на тяхната работа са публикувани под името “ISO”.

Много ISO стандарти са приети като европейски стандарти и по този начин са придобили статут на стандарта DIN (DIN EN ISO). Някои ISO стандарти са директно приети като стандарти DIN (DIN ISO).

Поради задължението за приемане, е 29 членове на Европейския Комитет по Стандартизация (CEN) приема европейските стандарти кореспондиращи на национални рамки на стандартите. Несъвместимите национални стандарти, се премахват.