Site Overlay

Секретни/осигурителни винтове

Галерия

Описание на продукта

  • Спецификации на продукта
  • Характеристики

– Различни секретни шлицове(импринт)

– Различни типове глави

– За повечето секретни вдлъбнатини са нужни специални инструменти, както за монтиране така и за демонтиране.

– Еднопосочните винтове се монтират със стандартна отвертка. Еднопосочните винтове не се препоръчват, когато може да се очаква бъдещо демонтиране.

SecuFast ®

SecuFast® осигурителни винтове и свързаните с тях, напълно подходящи инструменти са направени за предотвратяване на вандализъм и кражба. Те ви гарантират допълнителна форма на безопасност и сигурност. Можете да избирате от голям брой уникални вдлъбнатини, всяка със свои собствени специфични характеристики.

Продукти:

SecuFast ® Snake Eyes®

SecuFast ® Pin Hexagon

SecuFast ® 6-Lobe

SecuFast ® One-Way

SecuFast ® Armour Rings

SecuFast ® Pin Phillips

SecuFast ® Pinplug

SecuFast ® TP3®

SecuFast ® Celok®

SecuFast ® Tri-Wing®

SecuFast ® Opsit®

SecuFast ® Tricle

SecuFast ® McGard® Systems

SecuFast ® Cinstar®