Site Overlay

POWERCOIL® Резбови вложки

Галерия

Описание на продукта

 • Спецификации на продукта
 • Характеристики
 • Начин за инсталиране

Произведени от висококачествена неръждаема стомана (Хром+Никел) , резбовите вложки PowerCoil осигуряват здрави вътрешни резби, които издържат на въздействието на температурата и корозията. Уникалният им дизайн осигурява превъзходни резби, чиито състав не може да бъде възпроизведен по друг метод на закрепване.
Предлагат се в две основни форми:
свободно движение (free running) или винтово заключване (screw lock).
Tе са много по-леки и по-евтини от всеки друг еквивалентен тип вложка за резба и поради компактния си размер те обикновено могат да бъдат включени в съществуващите конструкции, където преди това не е било направено.

Гамата от вложки Powercoil включва пълен диапазон от:
– вложки за свободно движение (Free Running), вложки за винтово заключване (Screw Locking), налентовани (Strip Feed) вложки
– Над 140 Резбови ремонтни комплекти
– STI ръчни & машинни метчици
– Ръчни и автоматизирани инсталационни инструменти, Инструменти за отстраняване на опашка
– Калибри за резба и инструменти за отстраняване на вложки, опашки и т.н.

Powercoil Screw Thread Inserts:

 • Increase quality and performance whilst reducing overall product cost.
 • Create internal threads in which wear due to thread friction is virtually eliminated. Useful in applications where repeated assembly & disassembly is required.
 • Protect tapped threads against failures due to stripping, seizing, corrosion and wear.
 • Create internal threads with greatly improved distribution of residual stress loading.
 • Compensate for pitch and flank angle errors.
 • Can generally be introduced into existing designs where no previous provision has been made.
 • Make it possible to use thinner sections or lighter parent materials without sacrificing thread strength.Powercoil вложките:
  – Увеличават качеството и ефективността, като същевременно намаляват цялостните разходи на продукта.
  – Създават вътрешни резби, в които износването, поради триене на резбите на практика е елиминирано. Подходящо в приложения, където повторният монтаж и демонтаж са необходими.
  – Защитава нарезните резби срещу повреди, дължащи се на оголване, усукване, корозия и износване.
  – Създават вътрешни резби със значително подобрена дистрибуция на натоварване на остатъчното напрежение .
  – Компенсира нивото и отклоненията на страничните ъгли.
  – Принципно могат да бъдат включени в съществуващи проекти, където не са правени предишни опити за въстановяване.
  – Правят възможно да се използват по-тънки части или по-леки основни материали, без да се жертва якостта на резбата.

Видео на продукта

 • Видео 1