Site Overlay

Химическа промишленост

Като водещ доставчик на крепежни елементи и технологии, както и доставчик на международни услуги, К.Е.Л. е признат партньор на производителите в химическата промишленост.
Продукти в химическата промишленост са изложени на много екстремни влияния. Отделните компоненти трябва да се справят с всякакви климатични условия, непрекъснатото прилагане на сила, както и неравномерни натоварвания и поддръжка.
Това означава, че има изключително стриктни изисквания върху крепежните елементи в този отрасъл. Това налага всеобхватно ноу-хау за скрепителните технологии и висококачествени неръждаемите стомани.