Site Overlay

Железници

Поради футуристичната си ориентация, както и тази към безопасна мобилност, железопътната индустрия задава високи технологични изисквания които K.E.Л., като специалист по крепежни елементи и технологии, трябва да покрие.

Продукти с все по-кратки цикли, , използването на нови, леки и щадящи околната среда материали и непрекъснато променящото се разделение на труда, изискват иновативен капацитет и висока степен на гъвкавост.
Освен това, нарастващата интернационализация на пазара води до промени във всички области на железопътния сектор.

К.Е.Л. – Вaшият експерт по железопътни крепежни елементи