Site Overlay

Автомобилна индустрия

Автомобилната индустрия все още е един от най-важните отрасли на промишлеността и импулсен генератор за много други индустрии.
Иновативна способност и технически потенциал са в основата на производителите на автомобилното оборудване’ и доставчиковият’ шанс за успех. К.Е.Л. се изправя срещу това предизвикателство, благодарение на десетилетия опит в развитието на различните отрасли – винаги се фокусира върху автомобилната промишленост. К.Е.Л. предлага пазарно-ориентирани продукти и услуги, както и доставки, без забавяне.
Колите са мобилност – но и гъвкавост. Те гарантират характера на модерното общество – да бъде мобилно общество.