Site Overlay

FLEXITOL® компенсираща система

Галерия

Описание на продукта

  • Спецификации на продукта
  • Характеристики
  • Начин за инсталиране

Системи за степенна компенсация на допустимите отклонения.
Автоматичните компенсиращи системи FLEXITOL® са разработени да компенсират отклонения с икономични решения за монтаж и по този начин се гарантира безопасна последователност в серийно производство.

Не само автомобилната индустрия извършва производствените си процеси на базата на модулна конструкция.
Тук, отделните компоненти са доставени на монтажното устройство и само трябва да бъдат сглобени.
За да се гарантира безупречно серийно производство се приемат определени допустими отклонения. Автоматичната компенсираща система FLEXITOL® осигурява техническо и икономическо оптимизирано решение.

Вашите предимства:
*Компенсация на широки допустими отклонения
*Висококачествена надеждност
*Достъп само от едната страна
*Лесно се интегрира в различни приложения
*Високо качество на крайния продукт
*Бърза и лесна инсталация

Ръчна и автоматична система за компенсация на толерантността

Днес имаме ръчни и автоматични системи за компенсиране на допустимите отклонения. Използването на една или друга зависи от областта на приложение. При разполагане компонент в устройство без спомагатели, тогава ръчните решения се считат за най-подходящи. За компонент правещ предварително зададени интервали, тогава ние по-скоро бихме препоръчали автоматичните решения.
Също така, ръчните и автоматичните системи за компенсация могат да се комбинират.

Ръчна компенсация на допустими отклонения:
Системата за компенсация на допустимото отклонение се завинтва в приемните части на определената позиция. По време на завинтването, отклоненията на компонента могат да бъдат компенсирани (Нулев толеранс при доставянето на компонента).
Възможно е допълнително напасване по време на инсталирането. Регулираната позиция се поддържа, когато свръзката се разхлаби.

Автоматична компенсация на допустимото отклонение:
Двата компонента са подредени един до друг / позиционирани. По време на завинтването, разстоянието между двата компонента се регулира автоматично. Системата за компенсация на допустимите отклонения фиксира първоначално зададената позиция. Ако свръзката е разхлабена, системата възстановява първоначалната позиция.

Видео на продукта

  • Видео 1