Site Overlay

Правила и условия

Приемане на нашите условия

Посещавайки сайта на KELBULGARIA.COM, разглеждайки, оценявайки или използвайки по друг начин услугите или информацията, създадена, създадена, съхранявана или предоставена на KELBULGARIA.COM , Вие се съгласявате да се съобразите със следните правила и условия за ползване. Ако не искате да бъдете обвързани с нашите условия, единствената ви възможност е да не посещавате , преглеждате или по друг начин използвате услугите на KELBULGARIA.COM. Вие се сългасявате, е и приемате, че настоящите условия представляват юридически обвързващо споразумение между вас и KELBULGARIA.COM и че ползването на KELBULGARIA.COM от вас представлява безусловно приемане на настоящото споразумение от ваша страна.

Предоставяне на услуги

Вие се съгласявате и приемате, че KELBULGARIA.COM има правото да променя, подобрява или да прекрати някоя от своите услуги по свое усмотрение и без предизвестие за вас, дори ако това може да доведе до възпрепятстване на достъпа ви до всякаква информация, съдържаща се в него. Освен това, Вие се съгласявате и приемате, че KELBULGARIA.COM има право да ви предоставя услуги чрез дъщерни дружества или дъщерни предприятия.

Права върху собствеността

Вие приемате и се съгласявате, че KELBULGARIA.COM може да съдържа авторска и поверителна информация, включително запазени търговски марки , марки за услуги и патенти, защитени от законите и международните договори за защита на интелектуалната собственост. KELBULGARIA.COM ви предоставя правото да преглеждате и изготвяте единично копие на части от съдържанието за офлайн , лична, нетърговска употреба. Съдържанието не може да бъде продавано, възпроизвеждано , или разпространявано без писмено разрешение от наша страна. Запазени търговски марки на трети страни, марките за услуги и логата са собственост на съответните им притежатели . Всички останали права, които не са изрично споменати тук, са запазени.

Предоставено съдържание

Когато предоставяте съдържание на KELBULGARIA.COM едновременно с това предоставяте на KELBULGARIA.COM безвъзвратно, за цял свят , свободен лиценз за публикуване, показване, модифициране, и разпространяване на вашето съдържание в целия свят. Вие потвърждавате и гарантирате, че имате необходимата власт за предоставяне на горепосочения лиценз за KELBULGARIA.COM.

Прекратяване на споразумението

Условията на това споразумение ще продължат да се прилагат за вечни времена до прекратяването му от някоя от страните без предизвестие по всяко време по каквато и да е причина. Условия, които са за вечни времена не се засягат от прекратяването на настоящото споразумение.

Отказ от гаранции

Вие разбирате и се съгласявате, че използването на KELBULGARIA.COM е изцяло на ваш собствен риск и че нашите услуги се предоставят “Както са” и “Налични като”. KELBULGARIA.COM не прави никакви явни или подразбиращи се гаранции, заверки или представителства каквато по отношение на работата на сайта на KELBULGARIA.COM, информация, съдържание, материали, или продукти. Това включва, но не се ограничава до, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел и ненарушаване, и гаранции, че достъпа до или използването на услугата ще бъде непрекъсната или без грешки или недостатъци на служба ще бъдат коригирани.

Ограничение на отговорността

You understand and agree that KELBULGARIA.COM and any of its subsidiaries or affiliates shall in no event be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or exemplary damages. Това включва, but not be limited to damages for loss of profits, business interruption, business reputation or goodwill, loss of programs or information or other intangible loss arising out of the use of or the inability to use the service, or information, or any permanent or temporary cessation of such service or access to information, or the deletion or corruption of any content or information, or the failure to store any content or information. The above limitation shall apply whether or not KELBULGARIA.COM has been advised of or should have been aware of the possibility of such damages. In jurisdictions where the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages is not allowed the liability of KELBULGARIA.COM is limited to the greatest extent permitted by law.

Външно съдържание

KELBULGARIA.COM may include hyperlinks to third-party content, advertising or websites. You acknowledge and agree that KELBULGARIA.COM is not responsible for and does not endorse any advertising, products or resource available from such resources or websites.

Юрисдикция

You expressly understand and agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the courts of the country, state, province or territory determined solely by KELBULGARIA.COM to resolve any legal matter arising from this agreement or related to your use of KELBULGARIA.COM. If the court of law having jurisdiction, rules that any provision of the agreement is invalid, then that provision will be removed from the Terms and the remaining Terms will continue to be valid.

Цялостно споразумение

Вие разбирате и се съгласявате, че горизложените условия представляват цялото общо споразумение между вас и KELBULGARIA.COM. Може да се случи да бъдете обект на допълнителни правила и условия, когато използвате, закупувате или имате достъп до други услуги, партньорски услуги или предоставяте съдържанието на трети лица .

Промени в условията

KELBULGARIA.COM си запазва правото да променя тези условия от време на време по наше усмотрение и без предизвестие. Промените по нашите условия влизат в сила от датата на публикуването им и продължаване на използването на KELBULGARIA.COM след всички промени в условия ще дава съгласие да бъдат обвързани с тях.