Български Език English Version
  • Rivets and Blind Rivets
  • Thread Inserts for Metals
  • Mechanical Fasteners & Setting Tools
  • Mechanical Fasteners & Setting Tools
  • We work closely with our customers and follow market requirements
  • Машиностроенето и електротехниката

Добре дошли на сайта на КЕЛ България

Механични крепежни елементи & Инструменти за монтаж

К.Е.Л. България работи с фирми от всички сектори на промишлеността с продукти и услуги, които отговарят на най-високите стандарти за качество.
Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти и следваме пазарните изисквания в сектора..
Нашите крепежни елементи и монтажни инструменти могат да бъдат намерени в:

  • Машиностроенето и електротехниката
  • Работа с ламарина и пластмаси
  • Строителството и строителното инженерство
  • Електроника и мебели

Но ние също имаме силно присъствие в автомобилната и космическата индустрия, както и в ядрените и енергийни бизнеси.

Надеждността и иновациите са приоритет в нашият списък. .

К.Е.Л. България предоставя инструменти, които са пряко свързани с поставянето на крепежи, предлагани от нас. Също така режещи инструменти, включително пробивни, метчици, накрайници, и други, принадлежат към нашата гама.